กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่โพสต์: 25 ธ.ค. 2018, 4:25:36

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยมีผู้บริหาร-คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญและแสดงกิจกรรมของนักเรียนในชั้นต่างๆอย่างสนุกสนาน