ค่าย"คณิตพิชิตO-NET"

วันที่โพสต์: 11 ต.ค. 2017, 14:22:47

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โดยผอ.สันติ สีน้อยขาวนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6เข้าค่าย"คณิตพิชิตO-NET"ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ