ทัศนศึกษานักเรียนปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: 21 ก.พ. 2018, 13:08:45

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำคณะครู-นักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานี และตลาดน้ำอโยธยา ประจำปีการศึกษา2560 ตามโครงการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 9 กุมภาพันธ์ 2561