กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์: 23 ส.ค. 2018, 6:22:50

18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกิจกรรมได้ให้นักเรียนได้รับความรู้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนตามนโยบายการเรียนการสอบแบSTEM ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี