การอบรมครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วันที่โพสต์: 13 พ.ย. 2016, 4:57:01

นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเตรียมสอบO-NET ปีการศึกษา

๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ โดยมีนาย ธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต๑เป็นประธานในพิธีเปิด