รับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี

วันที่โพสต์: 22 มิ.ย. 2017, 6:37:41

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์และผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพศึกษาชีลองหนองนาแซงเข้าร่วมรับฟังนโยบายการบริหารประเทศและการบริหารการศึกษาที่จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 21 มิถุนายน 2560 หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น