การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ PLC

วันที่โพสต์: 8 ธ.ค. 2019, 8:23:15

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะครูผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณงิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 (PLC)