พัฒนาครูสอนสาระภาษาไทย

วันที่โพสต์: 12 ก.ย. 2016, 12:54:20

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ให้ครูผู้สอนสาระภาษาไทยนางสมฮู้ อุตมะพันธ์เข้ารับการพัฒนาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดดยมีนายธนชน มุทาพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 เป็นประธานในพิธีที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในวันที่ 10 กันยายน 2559