ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับศูนย์

วันที่โพสต์: 14 พ.ย. 2019, 10:50:05

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET ศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้ารอบเมือง ชั้น ป.6 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 และการนิเทศของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์