กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์: 24 ส.ค. 2016, 14:35:54

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนครบทั้ง 4 H โดยความรับผิดชอบของครูทุกคนมีกิจกรรมหลากหลาย