กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วันที่โพสต์: 16 ธ.ค. 2016, 2:51:12

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประจำสัปดาห์นี้13-16 ธันวาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมให้ครบ 4 H เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ