กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญปีการศึกษา2559

วันที่โพสต์: 10 ม.ค. 2017, 12:46:47

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าที่"ค่ายดำรงแคมป์" อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 5-6 มกราคม 2560