กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 19 ก.ค. 2019, 6:34:36

กิจกรรมเรียนรู้กับครูต่างชาติ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เพื่องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด และการแสดงออกในด้านภาษา 10 กรกฎาคม 2562