กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

วันที่โพสต์: 14 ม.ค. 2019, 13:46:50

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือเข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือกิตตินันท์ จ.นครราชสีมา 8-9 มกราคม 2562