ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต

วันที่โพสต์: 1 ก.พ. 2018, 13:49:30

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมพิธีเปิดการสร้างฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริที่หนองตับเต่า บ้านหนองนาแซง 1 กุมภาพันธ์ 2561