การทำงานเป็นกลุ่มและความรับผิดชอบ

วันที่โพสต์: 18 ก.ย. 2016, 14:15:51

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการปลูกฝังให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามเขตบริการสีของตนเองมีความรับผิดชอบการทำงานในตอนเช้าตามหน้าที่รับผิดชอบและรายงานในตอนเช้าทำให้โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยน่าดู น่าอยู่นาเรียน