การศึกษาดูงานร่วมกับอบต.หนองนาแซง

วันที่โพสต์: 23 พ.ค. 2017, 15:02:03

นายสันติ สีน้อยขาวเข้าร่วมอบรมสัมมนาร่วมกับ อบต.หนองนาแซงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การคัดแยกขยะ การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 17-20 พ.ค.2560 บึงกาฬ-หนองคาย