วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

วันที่โพสต์: 14 ม.ค. 2019, 13:56:53

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงร่วมมอบสิ่งของให้กับเด็กในการจัดกิจกรรม