เตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบที่ 4

วันที่โพสต์: 23 พ.ค. 2017, 14:33:44

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมการประเมินรอบที่ 4 ที่โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ