ติวเข้มO-NET ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: 25 ต.ค. 2017, 7:00:42

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่าย"ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นป.6" โดยวิทยากรจากความร่วมมือ MOU จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและครูในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2560