กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น

วันที่โพสต์: 8 ก.ย. 2016, 13:45:18

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการสอนสวดมนต์แปลซึ่งเป็นกิจกรรมคุณธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมในท้องถิน

ของตนเอง