รับมอบโล่และเกียรติบัตรO-NETและNT

วันที่โพสต์: 11 มิ.ย. 2019, 2:21:40

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรับมอบโล่รางวัลผลการสอบO-NETและNTสูงกว่าระดับประเทศและผ่าน50%ปีการศึกษา2561ขอขอบคุณคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับ