นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

VTR นำเสนอผลงานโรงเรียน

นวัตกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมที่น่าสนใจ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สัญลักษณ์

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

รับเกียรติบัตรอบรมออนไลน์

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า