สำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

วันที่โพสต์: 3 ธ.ค. 2016, 7:08:10

สำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

http://www.chaiyaphum1.go.th/news/sarwckhxmulkhrutammatrthanwichaxekthikahndhiministhansuksapheuxwangphaenxatrakalangkhrunisthansuksa10pi