ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2559

วันที่โพสต์: 14 พ.ย. 2016, 13:12:15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดส่งระเบียบวารการประุชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 มาพร้อมนี้ รายละเอียดตามแนบ