ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

วันที่โพสต์: 6 ต.ค. 2016, 15:03:45

ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

http://www.chaiyaphum1.go.th/news/phlkarleuxnkhanngeindeuxnkharachkarwanthi1tulakhm2559