ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้ายของครูสายงานการสอบ กรณีเกลี่ยอัตรากำลัง

วันที่โพสต์: 16 ก.ย. 2016, 3:00:06

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้ายของครูสายงานการสอบ กรณีเกลี่ยอัตรากำลัง