กำหนดการเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์: 29 เม.ย. 2014, 7:41:58

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557