แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: 17 พ.ย. 2016, 10:53:35

1.ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

2.ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นฐาน

รายละเอียดดังแนบ