ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

SAR ครู62 — 26 มี.ค. 2020, 8:46:58

การผันอักษร 3 หมู่ — 1 ต.ค. 2019, 3:37:04

ประกาศ พศน.ดีเด่น — 23 ก.ย. 2019, 4:30:19

แบบฝึกทักษะนักเรียน — 27 ส.ค. 2019, 1:56:57

แบบบันทึกPLC — 21 มิ.ย. 2019, 6:13:27

boos61 — 24 มี.ค. 2019, 10:29:43

คำสั่งช่วงปิดภาคเรียน — 18 มี.ค. 2019, 6:50:15

แบบฟอร์มSARสถานศึกษาปีการศึกษา2561 — 15 มี.ค. 2019, 3:20:13

แจ้งการปิดเรียนและเปิดเรียนปี 2562 — 14 มี.ค. 2019, 6:11:17

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูผู้สอน — 14 มี.ค. 2019, 2:31:32

ข้อสอบO-NETพร้อมเฉลยปี60 — 20 ม.ค. 2019, 3:58:43

แบบบันทึกการแปรงฟัน — 7 ม.ค. 2019, 2:59:24

มาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพภายใน — 28 ธ.ค. 2018, 2:53:48

แบบแฟ้มสะสมงานครู — 27 ธ.ค. 2018, 4:10:53

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน — 20 ธ.ค. 2018, 2:48:07

แบบบันทึกภาวะโภชนาการนักเรียน — 19 ธ.ค. 2018, 7:05:17

บันทึกการเก็บไข่ — 3 ต.ค. 2018, 6:58:27

งานนำเสนอตัวแทน มภร.ชัยภูมิ — 6 ก.ย. 2018, 8:08:14

แบบรายงานการนิเทศการสอนครู — 31 ส.ค. 2018, 6:57:45

คะแนน O-NET ปี 60 — 28 ส.ค. 2018, 4:15:20

แบบบันทึกเยี่ยมชั้นเรียน — 22 มิ.ย. 2018, 6:33:23

แบบประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู — 27 ก.พ. 2018, 3:14:28

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 — 23 ก.พ. 2018, 4:26:29

รวมผลงานดีเด่น — 16 ก.พ. 2018, 7:33:41

คณะกรรมการผ้าป่าศิษย์เก่า — 20 ม.ค. 2018, 6:04:31

แบบประเมินคุณลักษณะ 8 ประการ — 17 ม.ค. 2018, 2:18:49

ห้องเรียนออนไลน์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน — 7 ธ.ค. 2017, 6:28:31

เว็บที่รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. ครับ 5 วิชาหลัก — 7 ธ.ค. 2017, 5:27:36

แบบทดสอบNTมาตรฐานตามตัวชี้วัด60 — 6 ธ.ค. 2017, 8:04:59

ข้อสอบ O-NETวิทย59 — 6 ธ.ค. 2017, 7:19:25

ประเมินครูผู้ช่วย — 4 ธ.ค. 2017, 13:50:31

แบบทดสอบ- แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน — 28 พ.ย. 2017, 6:36:54

สรุป รัฐธรรมนูญ พรบ.การศึกษา — 10 พ.ย. 2017, 11:18:02

แนวจัดทำทดสอบนักเรียนปี 60 ชั้น ป.3และป.6 — 7 พ.ย. 2017, 5:54:24

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 — 2 พ.ย. 2017, 7:07:48

เกียรติบัตรงานศิลปนักเรียนระดับเขตครั้งที่67 — 2 พ.ย. 2017, 4:08:34

ข้อสอบNTป.3สำนักทดสอบทางการศึกษา — 16 ต.ค. 2017, 3:44:00

ข้อสอบ TEDET — 15 ต.ค. 2017, 10:47:15

คณิตพิชิตO-NET — 12 ต.ค. 2017, 3:09:07

ข้อสอบเตรียมสอบ — 6 ต.ค. 2017, 2:40:33

งบซ่อมแซมปี 60 — 27 มี.ค. 2017, 9:32:34

ตารางกรอกกราฟคะแนนและสถิติอื่น — 26 มี.ค. 2017, 6:01:16

sar แบบใหม่ ปี59 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 25 มี.ค. 2017, 3:03:50

แบบกรอกคะแนนนักเรียน — 1 มี.ค. 2017, 2:22:55

แนวทางการเขียน SAR ประกาศมาตรฐาน 59 — 17 ก.พ. 2017, 4:34:53

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2556 2557 2558 — 17 ก.พ. 2017, 3:38:55

Best Practices โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 8 ก.พ. 2017, 7:10:53

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” — 2 ม.ค. 2017, 7:57:18

คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560 — 2 ม.ค. 2017, 7:51:12

ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ป.6 ปี การศึกษา 50, 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด — 19 ธ.ค. 2016, 13:21:32

การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 — 19 ธ.ค. 2016, 13:04:17

แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลชั้น ป.3 ปี2555 — 19 ธ.ค. 2016, 12:57:10

คำถูก-คำผิดจำนวน 435 คำที่ควรรู้ — 19 ธ.ค. 2016, 12:51:38

เกียรติบัตรผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค — 18 ธ.ค. 2016, 3:45:28

สำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี — 3 ธ.ค. 2016, 7:08:10

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา — 26 พ.ย. 2016, 9:56:53

คู่มือการการโปรแกรม Smart obec สพฐ. — 25 พ.ย. 2016, 15:48:18

ตารางสอบ O-NET ปี 2560 — 21 พ.ย. 2016, 13:49:44

ูคู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 60-61 — 21 พ.ย. 2016, 3:18:42

แบบทดสอบคณิตคิดเลขเร็ว — 17 พ.ย. 2016, 12:40:21

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ — 17 พ.ย. 2016, 10:53:35

จุดเน้นสพฐ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 17 พ.ย. 2016, 5:08:43

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2559 — 14 พ.ย. 2016, 13:12:15

เตรียมสอบO-NET — 13 พ.ย. 2016, 15:14:26

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2559 — 12 ต.ค. 2016, 10:30:32

ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 — 6 ต.ค. 2016, 15:03:45

แบบปร.4,5,6ของบซ่อมแซมและขอสิ่งก่อสร้างใหม่ปีงบ60 — 3 ต.ค. 2016, 12:14:47

ผลการพิจารณาย้ายครูสายงานการสอน (เกลีียอัตรากำลัง) — 1 ต.ค. 2016, 23:28:59

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 — 28 ก.ย. 2016, 16:11:03

ประกาศผลการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยสังกัด ศธ.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ — 27 ก.ย. 2016, 13:37:50

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้ายของครูสายงานการสอบ กรณีเกลี่ยอัตรากำลัง — 16 ก.ย. 2016, 3:00:06

แผนปฏิบัติการประจำปี59และ SAR58 — 13 ก.ย. 2016, 14:03:37

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2559 — 24 ส.ค. 2016, 22:49:48

มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 — 12 ส.ค. 2016, 10:37:40

รับสมัครครูอัตราจ้าง — 1 ก.ค. 2016, 8:02:45

กำหนดการเปิดภาคเรียน — 29 เม.ย. 2014, 7:41:58