ชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์

ครูประจำชั้น

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สมาชิกชั้นป.6

กิจกรรมการเรียน/การสอน

สื่อการสอนออนไลน์