ชั้นประถมศึกษาปีที่5

นายวัชรวิทย์ แสนเรียน

ครูประจำชั้น

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สมาชิกชั้น ป.5

กิจกรรมการเรียน/การสอน

สื่อการเรียนสอนออนไลน์