ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NSB Classroom นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นสื่อการสอน ประกอบไปด้วย ข้อมูลนักเรียน การส่งงานออนไลน์ ข้อสอบโอเน็ต บันทึกการมาเรียน เพื่อการเรียนเนื้อหาบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายวัชรวิทย์ แสนเรียน

ครูประจำชั้น

กรอกคะแนนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แจ้งผลการเรียน

แสดงเวลาเรียน

คะแนนนักเรียน ป.5

NSB Classroom

ตรวจสอบเงินฝาก

คำพื้นฐาน ป.5

ผลการเลือกตั้ง 64

ส่งงานออนไลน์

Line ผู้ปกครองนักเรียน ป.5-6

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถ ดูการเช็คเวลาเรียน และยอดเงินฝากรายวันได้ผ่านทาง กลุ่มไลน์

รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากครูประจำชั้น

สมาชิกในชั้นเรียน


ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม