ชั้นประถมศึกษาปีที่2

ครูประจำชั้น นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว

จำนวนนักเรียน ชาย = คน หญิง = คน รวมทั้งหมด = คน

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV

สมาชิกชั้น ป.2

ผลงานนักเรียน

กิจกรรมการเรียน/การสอน

สื่อการเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ