ชั้นประถมศึกษาปีที่1

ครูประจำชั้น นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว

จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ชาย = คน หญิง= คน รวมทั้งหมด = คน


การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

สมาชิกชั้น ป.1

ผลงานนักเรียน

กิจกรรม/ผลงานครู

สื่อการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียน