แข่งกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายชีลอง-หนองนาแซงบุ่งคล้า 63


18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9, 14-18 ธันวาคม 2563