ศึกษานิเทศออกติดตามการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 1/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ศึกษานิเทศ ได้ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของสกานศึกษา กาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีเครื่องมือนิเทศ 1 ฉบับและได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง