ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ จากท่านผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี

วันที่ 15 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ จากท่าน ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ