มาตรการในการเฝ้าระวังโควิด 19

การเปีดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2564 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 2019 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้มีมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวัง เช่น การรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิเป็นประจำทุกเช้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 2019