มอบเก้าอี้บุนวม ป้ายนิเทศและเลี้ยงอาหารกลางวัน

คณะครู นักเรียน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ร.ต.ท.ปรีชา แคชัยภูมิ ประธานกองทุนหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มอบเก้าอี้บุนวมจำนวน 10 ตัว ป้ายนิเทศ และเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์