มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณทองปาน ปาปะปัง พร้อมครอบครัว ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.1-ป.6 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดทางโรงเรียนขออวยพรให้คุณแม่ทองปานและครอบครัวมีความสุข ขอขอบพรคุณเป็นอย่างสูง