พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้จัดพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสันติ สีน้อยขาว ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี