ผู้ให้บริการเครือข่ายTruemove ได้มาแจกซิมฟรีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือTrueMove ได้มาแจกชิมฟรีสำหรับการเรียนการสอน ออน ไลน์ โดยใช้บริการผ่าน VRoom DLTV ทรูปลูกปัญญา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง