บริจาคไอศครีม

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คุณอนุวัฒิ สมานมิตร คุณโสภิต สมานมิตร คุณวิทวุฒิ กุลโคก คุณพันศรี อันชาลี ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้มาบริจาคไอศครีมในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง