ชุมชนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 63

ขอขอบคุณครอบครัวคุณแม่บุญถม คุณพ่อยงยุทธ ที่มาเลี้ยงอาหารนักเรียนและนำรองเท้ากีฬา เสื้อยืดมาบริจาคให้กับนักเรียนทุกคนครับ 2 ธันวาคม 2563