คณะเพื่อนศิษย์เก่าได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้จัดการแผนก และคณะเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาต่อและทำความดีเพื่อชุมชน