การประชุมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ U-School Mentoring 2563

ร่วมประชุมโรงเรียนเครือข่าย U-school Mentoring ในโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยมีเครือข่าย 20 โรงเรียน 6 ตุลาคม 2563