การประชุมแนวนโยบาย"ภายใต้วิกฤติ ชีวิตปลอดภัย"

6 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสันติ สีน้อยขาว และคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมแนวนโยบาย "ภายใต้วิกฤติ ชีวิตปลอดภัย" ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19