การนิเทศจาก สพฐ.

การนิเทศติดตามการเรียนการสอนในช่วง

สถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

"นายลายนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1และนางญฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศน์ หน่วยศึกษานิเทศ สพฐ"ได้ให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์