กิจกรรมเรียนออนไลน์

กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ครูออกติดตามและมอบงานและแบบฝึกให้กับนักเรียนเป็นการเรียนแบบออนไลน์