กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 64

1-2 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ได้มีการชมนิทรรศการ และเล่นเกมรับของรางวัล